O nama

Djelatnost udruge:
- posredovanje pri udomljavanju napuštenih životinja iz karlovačkog skloništa za životinje, drugih azila za životinje i od fizičkih osoba kao privremenih udomitelja

- pozitivno prezentiranje i oglašavanje životinja iz karlovačkog skloništa u cilju stvaranja pozitivne slike o napuštenim životinjama

- edukacija djece predškolske i školske dobi, te obuka mladih kao volontera u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinji, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva
- promocija karlovčana kao građana zainteresiranih ne samo na ukazivanje problema, nego i aktivno rješavanje istih na dobrobit cijele zajednice

O nama:
U mjesecu ožujku 2009. godine Kristina Mikić Marković i Jasminka Špoljarević, samostalno volonterski krenule s aktivnim oglašavanjem i udomljavanjem pasa iz karlovačkog skloništa za pse.
Tijekom 2009. godine pronašle nove vlasnike, zbrinule i udomile 50ak pasa, te potaknute pozitivnim rezultatima odlučile u siječnju 2010. godine osnovati udrugu s ciljem popularizacije udomljavanja, zbrinjavanja i pronalaženja novog doma za što veći broj napuštenih ljubimaca.

Kako udruga nema vlastiti prostor niti sklonište najveći dio aktivnosti udruge zauzima udomljavanje pasa iz karlovačkog skloništa u Utinji.

Grad Karlovac je poslove držanja i zbrinjavanja pasa sa područja cijele Karlovačke županije povjerio koncesijom privatnoj tvrtci CRPK d.o.o. iz Karlovca, Mostanje 49. Navedena tvrtka obavlja poslove hvatanja, držanja i zbrinjavanja napuštenih pasa lutalica.  Psi  u karlovačkom skloništu imaju zakonski rok držanja od 60 dana, nakon isteka kojeg je moguće da idu na uspavljivanje.

Djelovanjem udruge ostvarena je pozitivna suradnja sa koncesionarom za obavljanje poslova zbrinjavanja napuštenih pasa s područja karlovačke županije (tvrtkom CRPK d.o.o.),  te je u skladu sa postignutim dogovorima tijekom 2010. godine na prostoru skloništa u Utinji udruga  izgradila jedno šetalište (tzv. “siguran boks”)  za smještaj pasa kojima je istekao zakonski rok od 60 dana. Stalnim akcijama pod nazivom “60+” udruga prikupljanjem hrane i osiguravanjem smještaja u sigurnom boksu pokušava čim veći broj zdravih pasa spasiti od eutanazije.

Donacijama građana udruga pomaže u liječenju, cijepljenjima, sterilizacijama/kastracijama pasa koji nemaju osiguranu besplatnu sterilizaciju, te osigurava  smještaj najkritičnijim u privremenim domovima do udomljenja.

Nakon aktivnijeg angažmana kroz lokalne medije, udruga kao i sklonište, primjećuju povećani interes za udomljavanje iz Karlovačkog skloništa što je automatski rezultiralo povećanjem prosjeka broja udomljavanja. Udruga je do sada udomila više od 500-tinjak pasa diljem Hrvatske.

Svjesni važnosti edukacije od najranije dobi, u ožujku 2010. godine predsjednica udruge Kristina Mikić Marković uspješno je završila seminar  organizacije britanskih skloništa Dogs Trust, te dobila certifikat za vođenje edukacijskih radionica.
U skladu sa ciljevima i djelatnostima, udruga organizira edukativne radionice za učenike od 1. do 4.og razreda pod nazivom “SIGURAN PRISTUP PSU I ODGOVORNO UDOMITELJSTVO” , te surađuje sa predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u gradu Karlovcu. 

Edukacijama pokušavamo čim više utjecati na razvijanje svijesti, obuku mladih kao volontera, odgovorno vlasništvo, zbližavanje čovjeka i životinje od najranije dobi, te time na  izgradnju humanog odnosa i sretnog suživota čovjeka i životinje.

Ciljevi Udruge u budućosti su pronalazak gradskog ili doniranog zemljišta u krugu od 10 km od grada sa pristupnom cestom i infrastrukturom, veličine bar 100×100 m, za izgradnju azila kapaciteta 70 pasa.