Donacije u skloništu

Kako bi bili aktualni i da ne ponavljamo slikice, donacije objavljujemo u Novostima po mjesecima npr. http://www.udomimekarlovac.hr/?p=14891